Rubrikalar: SİYASƏT XuralTAC

Eldəniz Quliyev inqilabdan yazdı

Eldəniz Quliyev

Hәr yoldan ötәn xalqın adından danışıb, ONUN iradәsi vә istәklәri ilә manipulyasiya edә bilmәz! Vә hәr kәs әmin olsun ki, biz buna yol vermәyәcәyik!
Avropada pisixi problemlәri olan bir neçә dәnә (qәsdәn “nәfәr” yazmıram), psevdo-bloger özünü “şappadan” satış piştaxtasına çırpıb da tәrbiyәdәn, mәrifәt-qanacaq vә elementar etik davranış qaydalarından uzaq monoloqlar deyir, pafoslu çağırışlar edir, şou-“debatlar” keçirir, sözün әsl mәnasında sәviyyәsiz, iyrәnc vә әttökәn müraciәtlәr tirajlayır.
Vә bütün bununla onlar öz alәmlәrindә guya, xalqı inqilaba, üsyana, vurub öldürmәyә, xaosa sәslәyirlәr…
Tәr-tәmiz avantüradı!
Әlbәttә, ölkәdә dәyişiklik arzusu, avtoritar üsul-idarәnin analoqsuz dәrәbәyliyindәn qurtulmaq istәyi (hәmçinin, inqilabi yolla) hәr bir vәtәndaşın konstitusion hüququ, haqqıdır. Amma bunu hәyasızlıq, sırtıqlıq, tәrbiyәsizlik, yaxud küçә söyüşlәri, dağıdıcılıq, qan-qada ilә yox, sivil, dinc vә mütәrәqqi yol vә üsullarla etmәk lazımdır. Bunun sadәcә, alternativi yoxdur.
19 yanvar mitinqi, o cümlәdәn saysız-hesabsız insanların Milli Şuraya dәstәk mesajları da göstәrdi ki, xalq mәhz mütәrәqqi mücadilәnin tәrәfdarıdır. Xalq gördü, düşündü vә anladı ki, toparlanmasan, tәşkilatlanmasan, hәdәflәri dәqiq müәyyәn etmәsәn, mübarizәnin prinsip vә strategiyasını doğru-dürüst tәyin edib tәdbirli hәrәkәt etmәsәn…, arzu olunan böyük dәyişikliklәr qeyri-mümkün mәsәlәyә çevrilir.
“Әdalәtsiz hakimiyyәti әdalәtlә devirmәk gәrәkdir” – M.Qandinin bu müdrik kәlamı boşuna deyilmәyib…
Qaragüruhla, söyüş, tәhqir vә tәrbiyәsizliklә inqilab etmәk olmaz. Lap olsa belә, inanın ki, bu, xalqın xoşbәxt SABAHA olan ümidlәrinin, arzu vә istәklәrinin әcәl zәnginә çevrilәr!..
Heç narahat olmayın, biz mütlәq qalib gәlәcәyik. Buna zәrrә qәdәr dә şübhәm yoxdur.
Hazırlıqsız inqilaba çağırışlar etmәk idarәolunmaz xaosa çağırışdır vә bu, tәkzibolunmaz bir faktdır. Öz әxlaqsız davranışlarının girovuna çevrilmiş vә olsa-olsa, şişirdilmiş bayram şarını xatırladan tәrbiyәsiz vәtәnşüvәnlәr, xalqın yaxasından әl çәkin! Xalqın mübarizә ruhunu cırmaqlamayın!
Hә, bir dә unutmayın: “xәstә tәlәsәr, armud vaxtında yetişәr”. Amma bu mәsәl sizin tәki iplәmәlәr barәdә deyilmәyib…

P.S. Rica edirәm, bu yazını inqilab mәsәlәsinә şәxsәn mәnim özәl münasibәtim kimi qәbul edәsiniz.

Paylaş:

Share

Son Əlavələr

 • MƏDƏNİYYƏT
 • XuralTAC

Səadət Cahangir şeiri: ““Hardasan” çağır, gəlim”

Bu yağmurlu gecədə “hardasan” çağır, gəlim, bir dayanacaqda dur, çətir aç, yağır, gəlim... çağır, bəlkə bu küçənin kənarından keçirsən, qısıldığım…

23 Sentyabr 2019 1:39 axşam
 • SİYASƏT
 • XuralTAC

Fuad Əliyev: “İsraildə səfirliyimiz açılmalıdır”

Azərbaycan Liberal demokrat Partiyasının (ALDP) sədri Fuad Əliyev Sədr Aparatının iclasını keçirib. Xural.com xəbər verir ki, iclasda ictimai-siyasi vəziyyət, dekabrda…

23 Sentyabr 2019 12:51 axşam
 • GÜNDƏM
 • XuralTAC

Fəalın həbs müddəti bitib, amma azadlığa buraxılmır

Sentyabrın 2-də 15 gün müddətinə həbs edilmiş ictimai fəal Rafael Hüseynzadənin inzibati həbs müddəti sentyabrın 17-də başa çatıb. Həbs müddətinin…

23 Sentyabr 2019 1:38 səhər
 • GÜNDƏM
 • MANŞET
 • XuralTAC

Əfqan Muxtarlı həbsdə aclıq aksiyasına başlayıb

16 saylı koloniyada cəza çəkən jurnalist Əfqan Muxtarlı bu gün aclıq elan edib. O, qanunsuzluğa və vəkili Nemət Kərimliyə fiziki…

23 Sentyabr 2019 1:35 səhər
 • GÜNDƏM
 • XuralTAC

Vurğun Əyyubun səhhəti ağırlaşıb

Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının sabiq rəhbəri Vurğun Əyyubun səhhəti ağırlaşıb. Bu barədə APA-ya Vurğun Əyyubun əmisi oğlu İsmayıl Əyyub…

22 Sentyabr 2019 11:14 axşam
 • GÜNDƏM
 • XuralTAC

Rövnəq Fatehin İstanbulu “fəth etmək” savaşı

  Neft maqnatı azərbaycanlı iş adamlarının hotelini əllərindən necə alıb?   Bizim məmurların “mədəsi ilə beyni arasında rabitə itdiyinə” görə,…

22 Sentyabr 2019 2:31 səhər
Xural.COM