Müdafiə Nazirliyi Pentaqonla əlaqələrini bərpa edir – 3 dildə

pentaqonBir ilə yaxındır ki, Azərbaycanın ABŞ ilə əlaqələrində soyuqluq müşahidə olunur. ABŞ Dövlət Departamentinin ölkəmizə qarşı münasibətdə qeyri-konstruktiv siyasətinə baxmayaraq Azərbaycan bütün dünyaya özünün nailiyyət və müvəffəqiyyətlərini nümayiş etdirir.

Bu haqda məlumatı xural.com Müdafiə Nazirliyinin saytından əldə edib. Məlumatda bildirilir:

Dövlət Departamenti tərəfindən provokasiya xarakterli yazılar və fəaliyyətlər Azərbaycana 1-ci Avropa Oyunlarını yüksək səviyyədə keçirməsinə, sabit iqtisadi inkişafa nail olunmasına, bütün dünyadan olan jurnalistlərə və qonaqlara ölkəmizdəki demokratiya və azadlığı öz gözləri ilə görmələrinə imkan verilməsinə mane ola bilmədi.

Bütün bunlar bizim Silahlı Qüvvələrin döyüş qabiliyyətinin real yüksəldilməsi fonunda baş verir.

Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargah rəisi general-polkovnik Nəcməddin Sadıkov ABŞ-nın ölkəmizdəki hərbi attaşesini Müdafiə Nazirliyinə dəvət edərək onunla fikir mübadiləsi aparıb və hərbi əməkdaşlıq sahəsində yaranmış soyuqluqdan təəssüf hissini ifadə edib.

General-polkovnik N.Sadıkov qeyd edib ki, Dövlət Departamentinin ölkəmizə qarşı yürütdüyü ikili standartlar siyasətinə baxmayaraq biz NATO-nun etibarlı tərəfdaşı kimi cıxış etməkdə davam edirik və Əfqanıstanda bizə həvalə olunmuş missiyanı uğurla yerinə yetiririk.

Danışıqların sonunda general-polkovnik N.Sadıkov Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyinin Pentaqon və NATO ilə hərbi əməkdaşlığı davam etdirməyə, bizim hərbi qurumlar arasında etibarın tam bərpa olunmasına hazır olduğunu bəyan edib. Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargah rəisi bundan sonra Dövlət Departamentinin rəsmi şəxsləri tərəfindən hərbi əməkdaşlıq planlarının yerinə yetirilməsinə mane olması cəhdlərinin təkrarlanmayacağına, hərbçilərin isə razılaşdırılmış və təsdiq olunmuş planların siyasətçilər tərəfindən pozulmasına uymayacaqlarına və ölkələrimiz arasında qarşılıqlı fəaliyyətin və əməkdaşlığın daha yüksək səviyyəyə qaldırılacağına ümüdini ifadə edib.

***

The Ministry of Defence of the Republic of Azerbaijan

restores relations with Pentagon

It has been almost a year since cold relations have been observed between Azerbaijan and USA. Despite non-constructive policy of US State Department towards our country, Azerbaijan has been demonstrating his success and achievements to the world. State Department’s provocative statements and activities could not hinder Azerbaijan to organize the 1st European Games at high level, achieve stable economic progress and avail the journalists and guests from all over the world to be eyewitness of democracy and freedom in our country. All these have been happening on the background of real improvement of our Armed Forces’ combat capability. The Chief of General Staff of the Armed Forces of the Republic of Azerbaijan Colonel General Najmaddin Sadikov invited US Defence Attache to the Ministry of Defence and exchanged the views with him and expressed his regrets that the cold relations did occur in the field of military cooperation. Colonel General N.Sadikov articulated that despite US State Department’s double standard policy we continue to be the reliable partner of NATO and do successfully execute the mission entrusted us in Afghanistan. At the end of the discussion Colonel General N.Sadikov stated the readiness of the Ministry of Defence of the Republic of Azerbaijan to continue military cooperation with Pentagon and NATO and fully restore the confidence between our defence agencies. The Chief of General Staff of the Armed Forces expressed his hopes that the State Department’s officials would not further continue their efforts to obstruct the implementation of military cooperation plans, military would not succumb to ruining by the politicians of the coordinated and approved plans, and mutual cooperation and activities between our nations would reach much higher level.

***

Министерство Обороны Азербайджанской Республики

восстанавливает связи с Пентагоном

Около года наблюдается охлаждение отношений Азербайджана с США. Несмотря на неконструктивную политику Государственного Департамента США в отношении нашей республики, Азербайджан демонстрирует всему миру свои достижения и успехи. Никакие явно провокационные публикации и действия Государственного Департамента не помешали Азербайджану провести на высочайшем уровне 1-е Европейские Игры, добиться стабильного экономического роста, воочию предоставить возможность журналистам и гостям со всего мира самим убедиться в наличии демократии и свободы в нашей стране. И всё это происходит на фоне реального повышения уровня боеспособности наших Вооруженных Сил.
Начальник Генерального Штаба Вооруженных Сил Азербайджанской Республики генерал-полковник Наджмеддин Садыков пригласил военного атташе США в Министерство Обороны и в ходе обмена мнениями выразил сожаление о наметившемся охлаждении в области военного сотрудничества. Генерал-полковник Н.Садыков отметил, что «несмотря на проводимую Государственным Департаментом политику двойных стандартов в отношении нашей страны, мы продолжаем выступать надёжными партнёрами НАТО и успешно выполняем возложенную на нас миссию в Афганистане».
В конце беседы генерал-полковник Н.Садыков заявил о готовности Министерства Обороны к продолжению военного сотрудничества с Пентагоном и НАТО, к полному восстановлению доверия между нашими военными ведомствами. Начальник Генерального Штаба Вооруженных Сил Азербайджанской Республики выразил надежду, что впредь попытки вмешательства официальных лиц Госдепа в выполнение планов военного сотрудничества не повторятся, военные не пойдут на поводу у политиков, ломающих согласованные и утверждённые планы и наши страны смогут поднять уровень взаимодействия и сотрудничества на более высокую ступень.

xural.com

Əlaqəli məqalələr

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir

Back to top button