Sabir Rüstəmxanlıdan Qarabağ şeiri: “Savaş bitməyib hələ!”

Xalq şairi, millət vəkili Sabir Rüstəmxanlı bu gün feysbuk səhifəsində şeirini paylaşıb.
Xural.com həmin şeiri təqdim edir:
1.
Dilimizdə əsirdir

həqiqətin ər sözü
Ürək pıçıldayır, döz,
açıb tökmə hər sözü!
Düşmən meydan sulayır-
silaha döndər sözü!
Öz içində sorğunun,
vaxtı yetməyib hələ,
İkinci cəbhə açma,
savaş bitməyib hələ!
Ürəyim bu əmriylə
nizamlayır hər işi,
Bu bir könül harayı,
vətəndaş göstərişi.
Səbr, dözüm, ədalət-
müdriklərin vərdişi
Ölüm deyil hər acı,
hər qışın baharı var,
Keçib gedər bu dərdlər,
zülümlər, ayrılıqlar…
Ucalmaq düzlüklədir,
qoy niyyətin düz olsun.
Halal süfrələrində
sörək olsun, duz olsun,
Vətəndaşın Tanrıya
sevgisi sonsuz olsun!
Dağlar halını pozmaz
şimşəklərin səsindən.
Millət yaxşını-pisi
bişirər kürəsində.
Ağız açıb dörd yandan
yüz uçurum, yüz tələ.
Sabahkı günü düşün,
Savaş bitməyib hələ!
Ədalətli bir dava
durdurar nahaq qanı.
Savaş tarix önündə
bir namus imtahanı.
Savaş – ruhun sınağı,
kişiliyin meydanı.
Ədalətsiz dünyaya
haq qandırmaq zamanı.
Ağıllıdır Dəlidağ,
sirr açmaz qutsal yazı.
Daşa dönüb qorunur
türkün susmaq avazı.
Son sözünü deməyib
nə qılıncı, nə sazı,
Axır tarıx çayları,
hər üsyan bir şəlalə.
Dinlə, dağlar deyəni
Savaş bitməyib hələ!
***
Küçələrdən keçirəm,
millətim kef-damaqda.
Başqa qayğısı yoxdur
oxuyub oynamaqdan.
Şadlıq deyilməz buna,
bezdik yalan soraqdan,
Çatmır kar qulaqlara
yurdların haray səsi.
Sızlatmır ürəkləri
Qarabağ şikəstəsi…
Ey vətəndaş! Silkələn!
Başını qaldır yerdən.
Bu gün xəbər tutdunmu
Laçından, Kəlbəcərdən?
Sözünlə üfürdünmü
küllənmiş ocaqları?
Övladın öyrəndimi,
sevdimi o dağları?
Dünən Cıdır düzündə
gördünmü o Yallını
Niyə vulkana dönüb
püskürmədi al qanın?!
Yerindən dikəldinmi
Çahargahın ziliylə,
Dağdan enib gəldinmi
baharın gur seliylə?
Bülbülün nəğməsindən
külünəcən yandınmı?
“Uvertura” çalındı
yuxudan oyandınmı?
Niyə səsin qısılıb,
damarında donub qan?
Yurdun xilası varmı
Yurd üçün vuruşmasan?
***
Vətən əsir, yaralı,
biz də bir yara vuran
İtən yurdlar adına
dükan, meyxana quran.
“Gedək “Laçın yolu”na,
kababxana yan-yana.
“Ağdam”da yeyib-içək,
baş çəkək “Zəngilana…”
“Bərgüşad” əl altında,
Bakıdan axır Tərtər.
İtən kəndinin adı
bir barda qalsa yetər!
Qeyrət, şüur, heysiyyət
pulun əlində kölə.
Pullara da həkk edək:
“Savaş birməyib hələ!”
Ağır ellər, mahallar
çoxusu Abşeronda.
Sahilimiz şor göllər,
yaylamız Qobustanda.
Zirvələrdə doğulan,
Muğan gəzir, Mil gəzir
Sarayları dağılan.
bir uçuq mənzil gəzir
Vulkan külü üstündə
hərəyə bir daş qəfəs.
Boz təpə dağ yerinə,
Neftli su çaya əvəz.
Qaldımı Qarabağa
yas saxlayıb ağlayan?
Tarın dilində ağı,
sazın dilində tufan…
Zirvənin qarı çəkmir
çadırda doğulanı.
Araz adlı dərdi yox
dərdində boğulanın.
Evlərimiz talanıb,
qəbristanlar şumlanmış.
Nədən dilin quruyub,
nədən ağzın mumlanmış?
Ekranda şit diringi,
ya uyudan əyləncə.
Hardadır Cəngi dərsi
yol göstərə hər gəncə?!
***
Xalqın qulağı dolub
sülh, atəşkəs sözündən
Uzanan ümidlərdən,
“danışıq” hiyləsindən.
Sülh çiçəyi dibçəkdə…
ATƏT-in ofisində,
Saralır yavaş-yavaş
azadlıq həvəsində.
BMT qətnaməsi
Kağız üstə quru söz!
Millətlərin ayaqda
toz olan qüruru – söz!
Bakıdan İrəvana
kəndirbazlıq eləyən,
Bu qədər boş vədəsi
yenə azlıq eləyən
Düşmənin dilmancıykən,
həm də araçı olub.
İkili danışmaqdan
dilləri haça olub.
Təkrar – köhnə nağıllar,
təkrar – sıfır nöqtəsi.
Minsk qrupu bizə,
Avropanın tələsi!
Bir milyon qaçqınımın
duz səpib yarasına
Bütün dünya oynayır
köhnə çar havasına…
2.
Qaçqın, köçkün, didərgin!
Yurda sevgin qalırmı?
Qisas üçün qətiyyət,
düşmənə kin qalırmı?
Bilirsənmi nə demək,
Şuşa, Laçın cənnəti?
İlahinin bizlərə
İstisu mərhəməti?
Qəlbini sızladırmı
Salvartıdan əsən yel?
Ala göllər üstündə
yetim yazı, yetim dil.
Bakıda, Sumqayıtda
nə qədər kök atsan da
Qalib gəlib yuxunda
öz arzuna çatsan da
Şəhid ruhu didərgin
barışmaz bu hal ilə.
Qazilər intizarda:
Savaş bitməyib hələ!
Sən ey kölgəli görəv,
sən ey mədhiyyə kürsü.
Kimliyi unutduran
tarixin saxta kursu
Elmdən sürgün edən
açıq sözü, haq sözü!
Ey elin sərvətindən
dəli olan sərxoşluq.
Xəzinələr dop-dolu
başın içində boşluq.
Sən ey ilkəl düşüncə,
qəbilə təfəkkürü,
Xəzəri çəpərləyən,
tordan keçirən Kürü.
Qoruqlayan qışlağı
dağda yaylaqçı olan,
Avropada ateist,
Məkkədə Hacı olan.
Sizi də silkələyər
bir yerüstü zəlzələ,
Savaş bitməmiş hələ!
Ey yurdumun dərdiylə
dilimdə yanan ahım!
Qisasım qala-qala
ey pas atan silahım!
Namərdə fürsət verib
məni əzən Allahım!
Bəlkə bir təqsirim var,
söylə, nədir günahım?
Bəlkə yol yorğunuyam,
bəlkə etiqadım az,
Qızıl deyil, neft deyil,
Qarabağım satılmaz!
Siz ey özündən razı
yönətici zümrəsi,
Xalq ilə üzləşincə
niyə boğulur səsin?
Torpaq dümənə əsir,
siz də pulun əsiri
Sizlər vəzifə qulu,
millət qulun əsiri.
Dil ayrı, əməl ayrı,
saxta üstünə saxta.
Sözlə torpaq alınmaz
anlarsınız nə vaxta?
Milyonlar hardan gəlir?
oğurluğun adı var.
Hara getsən ardınca
millətin fəryadı var.
Ruhu əsir düşənin
sərvəti də dəyərsiz,
Nəfsinə yenilənin
qeyrəti də dəyərsiz.
Hər rayonum gedəndə
qoşdunuz yeni dastan.
Gülüstanım viranə
evləriniz gülüstan…
Əyildi dağ qüruru
kölə nəfsi önündə,
Kiminsə kürsülərdə
qazanc güdən günündə.
Dağdan qopan görsün ki,
dağdan böyük dağ da var.
Güvəndiyi vətəndə
səfil yaşamaq da var.
Dilimə, keçmişimə
neçə yamaq vuraraq
Moskva layihəsi
bir tarix uyduraraq
Tanrıma, inancıma,
Qurduma əl atdılar.
Satqınlarla doldurub
Ordumu aldatdılar.
Bir milyon könlüqırıq…
hamı qırmaq ustası.
Özünə quyu qazıb,
yara vurmaq ustası.
Yad qan, sərvət, satqınlıq,
riyakarlıq əl-ələ.
Ancaq unudursunuz:
Savaç bitməyib hələ!
Mİllət əsgər deyəndə
“qaçaq” ruhunu yayma!
Oğluma, uşağıma
qorxaq ruhunu yayma!
Olmasaydı Bakının
o kürsü oyunları,
O yaltaq tülküləri.
o nökər qoyunları
Karvan-karvan maşınla
eli eldən qoparan.
Sinəmi səngərimdən,
əli əldən qoparan
Biz elə boş əllə də
verməzdik yağıya can.
3.
Alim qardaş, ömrünü
həsr etdiyin o yalan
Silinib gedəcəkdir
zərli kitablarından.
Nədən “yeni” düşüncən
seçilmir köhnə çağdan.
Yorulmadın millətə
saxta tarix yazmaqdan.
İdeya uydurmaqdan.
Bilmirsənmi sözünlə
özünə quyu qazdın
Bir yalanı erməni,
birini də sən yazdın…
Unutmasın sözümü
ədalətdən əl üzən.
Xoşbəxtliyi qaçmaqda,
yolu qurbətdə gəzən.
Yenə kasıb döyülür,
günahkar yenə millət.
Quldur çələng taxanda,
qara geyir məmləkət…
Xalq işində, gücündə,
nökər gedən xan gəlir.
Neçə soyad dəyişib
düşməndən olan gəlir.
Boş qazan danqıldayır-
ortada çömçə-qaşıq.
Elin yolunu əyir
fikri başdan qarışıq.
Bu taleyin oyunu-
uzanır ildən-ilə.
Şükür qaynayır qanım,
Savaş bitməyib hələ!
Hanı qələm dostlarım,
ömrü boyu qəm çəkən,
Qəzəbdən ümidin də
üstündən qələm çəkən.
Vətəndən yaza-yaza
vətəndə qərib olan,
Nə evi, nə iş yeri…
hava ilə dolanan.
Dözümlüsü Don Kixot,
zəifi sınıb gedən
Öz dərdinə əriyib.
oduna yanıb gedən.
Bəzisi də yuxulu,
gözlərini tutub tor,
Onunçün dünya qara,
bütün adamlar nankor .
Siyasətdən yan qaçan
fikri içinə dönük.
Düşüncəsi keyimiş,
ürəyi çoxdan sönük.
Təzə bir dəb görüncə
qoşma, dastan bəyənməz,
Özümüzün olanı
oxumadan bəyənməz!
Avropa əli uzun-
Aya, Marsa yetişər.
Ancaq yenə yaramız
bitişər öz əlinlə,
otunla, məlhəminlə.
Öz atanın sözüylə,
öz ananın sözüylə.
Başına halə kimi
fırlananın sözüylə.
Nəsiminin, Vaqifin,
Ələsgərin sözüylə,
Şuşaya bayraq taxan
İlk əsgərin sözüylə!
***
Oxucum, sən inanma
vədlərə, yalana
Xalqın təmiz adını
bazara çıxarana…
Var-dövlət bərəkətdir,
harınlığa dönməsə…
Bər-bəzək göz oxşayar
astarı görünməsə..
Uçurub yelə verdin
neçə fürsəti, getdi.
Bu qəhrəman millətə
qorxunu kim öyrətdi?
İşğala, bölünməyə,
dözməyi kim öyrətdi..
Oyan, sıyrıl səbrindən!
vaxt gözləmir, vaxt uçur,
Bəxt quşu küsəyəndir,
qorumasan bəxt uçur…
Barı indi silkələn, indi ayılsın başın,
Başlansın düşməninlə ölüm-dirim savaşın!..
30-31 iyul, 2019

Əlaqəli məqalələr

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir

Back to top button