|

Həsən Şirinov Heydər Əliyevə şeir yazdı…

həsən şirinovGeneralın şeirləri

“Qafqazinfo” portalı polis general-mayoru, uzun illər Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsinin rəisi işləmiş, hazırda Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin rəis müavini olan, eyni zamanda vaxtilə mərhum prezident Heydər Əliyevin, hazırda isə dövlət başçısı İlham Əliyevin kortejini müşayiət edən Həsən Şirinovun yaradıcılıq nümunələrini əldə edib. Həsən Kamiloğlu imzası ilə yazan polis generalının yaradıcılığının böyük bir hissəsi Heydər Əliyevə həsr olunmuş şeirlərdən ibarətdir. Biz onun müxtəlif illərdə yazdığı şeirlərini Oxuculara təqdim edirik.

Qalx ayağa, müsəlman!

Bəsdir yatdın, dur, oyan!
Qalx ayağa, müsəlman!
Qardaşına kömək ol,
Vermə düşmənə aman!

Əsrlər boyu yatdın,
Qardaşına daş atdın!..
Birlik nədir bilmədin!,
Düşmənini yaşatdın!..

Bəsdir yatdın, dur, oyan!
Qalx ayağa, müsəlman!
Qardaşına kömək ol,
Vermə düşmənə aman!

Müsəlmanlar hardadır,
Orda da, qalmaqaldır.
Öldürən də, ölən də,
Ancaq müsəlmanlardır.

Bəsdir yatdın, dur, oyan!
Qalx ayağa, müsəlman!
Qardaşına kömək ol,
Vermə düşmənə aman!

Sünni, şiə sözündən,
Faydalandı hər düşmən!..
Qırğın saldı araya!
Bizi saldı bəlaya!

Bəsdir yatdın, dur, oyan!
Qalx ayağa, müsəlman!
Qardaşına kömək ol,
Vermə düşmənə aman!

Sünni də mən, şiə də-
Çaşmayın siz nə badə!
Doğma qardaşlıq edin,
Düşmən üstünə gedin!

Bəsdir yatdın, dur, oyan!
Qalx ayağa, müsəlman!
Qardaşına kömək ol,
Vermə düşmənə aman!

Uydun fitnə-fəsada,
Bel bağladın sən yada!
Öz-özünü məhv etdin!..
Gücsüz qaldın dünyada!..

Bəsdir yatdın, dur, oyan!
Qalx ayağa, müsəlman!
Qardaşına kömək ol,
Vermə düşmənə aman!

Nəsihət

• Oğlum, əməlinlə şərəfi qoru,
• Ki, sən ol ən təmiz, sudan da duru!
• Gecə-gündüz çalış hər elmi ara,
• Xalqının xeyrinə, şərinə yara!
• Ulu Heydər yolu məqsədin olsun!..
• Dühası, zəkası məbədin olsun!
• Elə şəxsiyyətlər az-az yetişər
• Ki, onun üzündən gül açsın bəşər.
• Odur alçalmadan yüksəyə qalxan.
• Haqsızlıq önündə yenilməz qalxan.
• Kişilik rəmzidir, xalqın nəqşidir,
• Qurtuluş yolunda Tanrı bəxşidir.
• Alçala-alçala yaşamaqdansa
• Ucala-ucala ölmək yaxşıdır.
• Vətən oğlu ikən ehtiyatlı ol!
• Hamıya xoş gəlməz tutduğun bu yol!
• Səbəb o deyil ki, sən incidəsən-
• Kimisə özünə düşmən edəsən!..
• Paxıl ikrah edər şan-şöhrətindən,
• Düşmənin kəsilər küdurətindən!
• İstəsən səninçün düşmən yox olsun!
• İnsanlar içində dostun çox olsun…
• Sən haqqı nahaqqa qurban eyləmə!
• Heç zaman, heç kəsə nahaq söyləmə!
• Mən, düzəm, təmizəm, sözünü belə!
• Dilinə gətirib car çəkmə elə!
• Bil ki, bu həyatda çoxdu namərdlər,
• Nəinki mərdliyi, düzü sevənlər.
• Çünki bu təmizlik qarşısında hər,
• Riyakar necə var, elə görünər!
• Odur ki, əyrilər düzdən çəkinər,
• Hər kəsin onun tək olmağın istər…
• Cəhənnəmə gedən vicdanın danar!
• Özünə həmişə yoldaş axtarar…
• Çalış ki, zahirən onlar tək görün,
• “Palaza bürünüb el ilə sürün”!
• Ki, səndən naqislər qorxub, hürkməsin,
• Səni təmiz görüb pislik etməsin!..
• Onda, bil, namərdlər düşmənin olmaz-
• Əkdiyin gül-çiçək baharda solmaz!
• Həsən insanlığın qeydinə qaldı,
• Həyatda gördüyün qələmə aldı…
• Ki, fani dünyada hər kəs özünü
• Görüb, ibrət etsin, tutsun düzünü!..

Haqqına yaz

Əsər yazan, şer yazan
Hər nə yazdın, haqqına yaz!
Düzü düz əyrini əyri
Hər şeyi öz adına yaz!
Həyatda hər bir etdiyin
Səhvi öz vicdanına yaz!…
Və bil ki, vicdan dediyin
Hər insanın iç üzüdür
Hamını olduğu kimi
Göstərən saf güzgüsüdür!
Odur ki, sən günahını
Olarsa, öz adına yaz,
Ulu Tanrıdan çəkinib
Hər şeyi düz haqqına yaz!
Yazanda da xalqı sevən
Şəxsiyyət ünvanına yaz!
Heydər kimi bir dahinin
Şöhrətinə şanına yaz!
Yaratdığı xariqələr,
Qəhrəmanlıq adına yaz!
Qazandığı müstəqilllik,
Azadlıq dövranına yaz!
Ölkəmizdə hökm sürən
Xoşbəxtlik məqamına yaz!
Milləti millət edənin
Zəhmətin öz adına yaz!
Ümumilli liderimiz-
Heydərin öz adına yaz!
Dahi Heydər öz xalqının-
Nəfəsi, qanı, canıdır!
Şərqi, qərbi, həm güneyi
Bütöv Azərbaycanıdır!

Vətənə eşq məhəbbəti
Xalqa sevgi sədaqəti
Milli birliyi, vəhdəti
Ondan öyrəndi millətim!

İgidliyi, ölməzliyi,
Haqq yolundan dönməzliyi,
əqidədə sönməzliyi,
ondan öyrəndi millətim!

Çətinliklə dəyanəti,
Haqq yolunda mətanəti,
Mübarizlik, səadəti,
Ondan öyrəndi millətim!

İnsanlıqda mərhəməti,
Düz söhbəti, məzəmməti,
Həyatda saf ülviyyəti,
Ondan öyrəndi milləim!

O varlığı, həqiqəti
Axı danmaq olmaz qəti!
Dərk edib məsuliyyəti
Hər şeyi öz adına yaz!

Gülürlər

Ay insanlar, bir zamana gəlibdir,
Qoşma qoşub, şer yazana gülürlər.
Əcnəbi dil şan-şöhrətə minibdir,
Doğma dildə danışana gülürlər.

Pul olubdur insanlığın ölçüsü,
Rüşvətxorlar, almayana gülürlər.
Dəllallardır zəmanənin “el gücü”,
Vətənsevər, mərd insana gülürlər.

Avropa donunda, qərb biçimində,
Millətdn uzaqlar xalq seçimində,
Adət-ənənəni elin içində,
Lağa qoyub, yaşadana gülürlər.

Demokratiya sözü özündən uzaq,
Əxlaq da düşübdür kökündən uzaq,
Həqiqətsə qalıb yetim, yalquzaq,
Adın çəkən hər insana gülürlər.

Həsən, insanları dərindən tanı,
Qoru millət adın, şərəfi, şanı!
İtirmə heç zaman abır-həyanı,
Gülənlərsə, öz zatına gülürlər.

Ayıq olun!

Düşünürəm öz-özümə
Bəlkə dünya xəstələnib?!
Cahan mülkü hərbə gedir,
Yoxsa göydən dərd ələnib?!

Dünya yaman çalxalanıb,..
Əhli bəşər parçalanıb,
Dini kökə arxalanıb,
Şər qüvvələr “kara” gəlib!

Gücsüz ölkələr nahaqdır,
Quzular yox, qurdlarr haqdır,
Terror da bir süni faktdir,
Bəşər əhli zara gəlib!..

Peyğəmbərimiz buyurub:
– Hamı Adəmdən doğulub,
Kim ki dinlərə fərq qoyub,
Bilin ki, o şərə gəlib.

Həsən deyir, ayıq olun!
Son kitaba layiq olun!
Heydərimə sadiq olun!
Onsuz bir gün qara gəlib!!!

Axtarır səni

Xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin əziz xatirəsinə ithaf edirəm

Nə müddətdir könlüm yaman darıxır,
Gözlərim hər yanda axtarır səni.
– Xəyalım dolanır göylərə qalxır,
Göylərin qatında axtarır səni!
Ey ulu öndər!

Bu bir ayrılıqdır, sonu görünməz,
Sirli dünyamızdır, yolu bilinməz,
Ora gedən bir də geriyə dönməz,
Tanrı dərgahında axtarır səni!
Ey ulu öndər!

Xalqını çıxartdın ağ günə, demək,
Bəhərin dadmağa qoymadı fələk,
Dövlətə, xalqına İlhamdır gərək!
Onun timsalında axtarır səni!
Ey ulu öndər! 

Ha qaçım, çalışım ta sənə yetməm,
Sənsiz bu həyatda mən bir yetiməm,
Çətin ki, bir daha ürəkdən güləm,
Həsən bu halına axtarır səni!
Ey ulu öndər!

Oxunma sayı: 141133

Qısa URL: http://www.xural.com/?p=4789

Göndərən: 30 Jul 2011. Bölmə SİYASƏT, XuralTAC. Siz bu yazıya verilən şərhləri izləyə bilərsiniz: RSS 2.0. Siz bu göndəriş üçün şərh və ya geriizləmə yaza bilərsiniz.

103 şərh var üçün “Həsən Şirinov Heydər Əliyevə şeir yazdı…”

 1. Əliyev Neriman

  Heydər baba uşaqların vüqarı,
  Heydər baba gələcəyin nübarı.
  Heydər baba bizimlə var olacaqdır,
  Heydər baba həmişə yad olacaqdır.

  Sən elə bir qüvvəsən,
  Xalqın səninlə yaşar.
  Sən elə bir baharsan,
  Çiçəklər sənlə açar.

 2. PERVIN SADIQOV

  HESEN MUELLIM BU SEHIFEDEKI BUTUN SEIRLERINIZI OXUDUM.O QEDER QELBE YATAN,REAL SOZLER YAZMISINIZ KI,SIZIN QELBINIZI BU SOZLERDEN OXUMAQ O QEDER DE CETIN OLMADI MENIM UCUN.ALLAH SIZE UZUN OMR VERSIN.

 3. men isteyirem ki heyder eliyeve besdelenmis seirleri derc edesiniz…

 4. oooooooooooooooofffffffffffffffffffffffffff

 5. coxxxxxxxxxxxxxxxxx fulduuuuuuuuuuuu

 6. 1 inci siniff ucunnn ve yaaa butunn siniif ucunnn lazimmliidii

 7. Salam Hesen muellim seirleriniz heqiqetende urekachandi kim ne deyir desin men Heyder Eliyev zekasini vurgunuyam. o bir Dahidir. Sonmez Ebedidir Heyder Eliyev

 8. doğurdanda çox gözəl şeirləriniz var
  məndə şeir yazanam
  0552471859

 9. bende zor seirler var dinlemek ve ya mobile telefona yuklemek ucun
  050-450-61-13

 10. çox gözəl şeirlərdi

 11. coooooooooooooooox sagolun menede bu seir lazim idi….thanks….=))))))

 12. mersi suppeee seirdir

 13. heyder eliyeve aid seir yoxdur?

 14. Salamlar)) Heyder Eliyeve hesr olunan en gozel seir:———————–
  Haqqına yaz
  Əsər yazan, şer yazan
  Hər nə yazdın, haqqına yaz!
  Düzü düz əyrini əyri
  Hər şeyi öz adına yaz!
  Həyatda hər bir etdiyin
  Səhvi öz vicdanına yaz!…
  Və bil ki, vicdan dediyin
  Hər insanın iç üzüdür
  Hamını olduğu kimi
  Göstərən saf güzgüsüdür!
  Odur ki, sən günahını
  Olarsa, öz adına yaz,
  Ulu Tanrıdan çəkinib
  Hər şeyi düz haqqına yaz!
  Yazanda da xalqı sevən
  Şəxsiyyət ünvanına yaz!
  Heydər kimi bir dahinin
  Şöhrətinə şanına yaz!
  Yaratdığı xariqələr,
  Qəhrəmanlıq adına yaz!
  Qazandığı müstəqilllik,
  Azadlıq dövranına yaz!
  Ölkəmizdə hökm sürən
  Xoşbəxtlik məqamına yaz!
  Milləti millət edənin
  Zəhmətin öz adına yaz!
  Ümumilli liderimiz-
  Heydərin öz adına yaz!
  Dahi Heydər öz xalqının-
  Nəfəsi, qanı, canıdır!
  Şərqi, qərbi, həm güneyi
  Bütöv Azərbaycanıdır!
  Vətənə eşq məhəbbəti
  Xalqa sevgi sədaqəti
  Milli birliyi, vəhdəti
  Ondan öyrəndi millətim!
  İgidliyi, ölməzliyi,
  Haqq yolundan dönməzliyi,
  əqidədə sönməzliyi,
  ondan öyrəndi millətim!
  Çətinliklə dəyanəti,
  Haqq yolunda mətanəti,
  Mübarizlik, səadəti,
  Ondan öyrəndi millətim!
  İnsanlıqda mərhəməti,
  Düz söhbəti, məzəmməti,
  Həyatda saf ülviyyəti,
  Ondan öyrəndi milləim!
  O varlığı, həqiqəti
  Axı danmaq olmaz qəti!
  Dərk edib məsuliyyəti
  Hər şeyi öz adına yaz!

 15. Şeirlər gözəldir amma H.Əliyevə aid şeirlər yoxdu bəs haradadır?

 16. heyder eliyev haqqinda selr tapmiram

 17. Heydər Əliyev yaşıyıb,yaşadıb,yaşayacaqda!
  O həyata əlbida etsədə bizim ürəyimizdə yaşayır,yaşayacaqda!
  Eşq olsun
  Heydər Əliyevə!

 18. Bu şeir heç Heydər Əliyeva yaraşırmı Həsən muəllim siz üçün Heydər Əliyev ölüb amma Azərbaycan xalqı üçün başdada mən olmaqla bizim ürəyimizdə Heydər Əliyev yaşayır

 19. gozel seirdi men bunu oxuyub eyer musabiqeye cixsam size coxxxxx minnetddar olacagam tesekkurler

 20. Menasiz şeirlərdi vallah ! Bir misrasında bele,poetik anlam yoxdu,Bəsdi özünüzə rəy yazdınız, ayıbdır ! Bu şeirləri yazmaq üçün istedad lazım deyil,və göründüyü kimi heç yoxdur….

 21. SALAMLAR MEN OOZUME LAZIM OLAN SEIRI TAPMADIM ADI HEYDER ATA HEYDER BABADIR TAPSANIZ BU POCTA saida.haciyeva.2001@mail.com.tr GONDERIN LAZIMDIR 16 APRELE QEDER LAZIMDIR

 22. SALAMLAR DAHA SEIR LAZIM OLMADI TAPDIM

 23. mence hami sehv bu seyrin heyder Əliyevlə heç bir əlaqəsi yoxdur aysel sənə diyirem yaltaqlanmaq pis şeydir……ı(

 24. mence hami sehv deyir bu seyrin heyder Əliyevlə heç bir əlaqəsi yoxdur aysel sənə diyirem yaltaqlanmaq pis şeydir……ı(

 25. Mənə Heydər Əliyevə aid şeirlər lazımdır elə şeirlər yazın ….

 26. Size cox tewekkur edirem.Bu seir mne cox lazim idi.TWK

 27. maraqlidi twk lazim olani tapdim

 28. seir superdi heqiqeten…bu seiri mene halal edin cunki men sabah hammiya deyecem ki gua bu seiri men yazmisham….zarafat deyil..:p

 29. Cox axmaq şeirlərdir.Ayıb olsun sizə yaltaqlar.

 30. Bura superdi mene seir musabiqesinden Heyder Eliyeve aid seir istediler men de tapdim!!!!!!!!

 31. CoolGirl :) :*

  Maraqlıdır. ama Heyder Eliyevin adi birdefe ve axirde çekilib..

 32. Seirlerinizi cooox beyendik ve tesekkurler Size! Bu gwn bu seirler bizlere lazim.

 33. yaxsi seyirlerdir

 34. heyder eliyev azerbaycanin qurucusu onu yraradan onu guclendiren onun ucun azerbaycani ucun canindan kecen bir dahi dogulub geldi dunyaya; naxcivanda doguldu 23 un mayinda gullu bahar feslinin en isiqli ayin da anasi izzzet xanim atasi elirza sukurler oxudular onlara ogul veren tanriya ilahiye bu bahara bu yaza ata ana ad qoyub adina heyder dedi bu heyatin barini derdikce hey der dedi:

 35. Həsən Şirinov mənim tanıdığım generalların sırasında Ümummilli Liderə ən sadiq olanlardan biridir.Mən onun yaradıcılığını diqqətlə oxudum və ümummilli Liderə məhəbbət dərsi aldım,baxmayaraq ki mən 1969-cu ildən Heydər Əliyevin qatı pərəstişkarıyam.Mənim də ona həsr olunan şer və məqaləl\ərim var,yenə yazıram.

 36. Vüqar Cəfərov

  axtarir seni seiri xosuma geldi

 37. Günəş Cəfərova

  Hetda menim bacim 5-ci sinifde oxuyanda axtarir seni seirini orgendi ve cox xosuna geldi

 38. Günəş Cəfərova

  Axtarir seni.
  Ne muddetdir konlum yaman darixir,
  Gozlerim her yanda axtarir seni.
  -Xeyalim dolanir goylere qalxir,
  Goylerin qatinda axtarir seni!
  Ey ulu onder!

  Bu bir ayriliqdir,sonu gorunmez,
  Sirli dunyamizdir,yolu bilinmez,
  Ora geden bir daha geriye donmez,
  Tanri dergahinda axtarir seni!
  Ey ulu onder!

  Xalqini cixartin ağ gune, demek,
  Beherin dadmağa qoymadi felek,
  Dovlete,Xalqine İlhamdir gerek!
  Onun timsalinda axtarir seni!
  Ey ulu onder!

  Ha qaçim ,çalisim ta sene yetimem,
  Sen siz bu dunyada men bir yetimem,
  Çetinki bir daha urekden gulem,
  Hesen bu haline axtarir seni!
  Ey ulu onder!

  • men kecen il 5 ci sinifde oxuyurdum mellim dediki heyder eliyev haqqinda seir tapib oyrenim men tez bura bas urdum ve asanliqala seir tapdim bu sayta minnettarligimi bildirirem tesekkur edirem ki bele saytlar acirsiz minnettaram ela seirlerdir men cox amama cox beyendim

  • gozel seirdir bunu ozun yazmisann?

 39. medine abbasova

  Menim 11 yasim var.Kecen il men 5-ci sinifde oxuyurdum onda muellim bizim sinife dediki Heyder Eliyevin ad gunu ucun seir lazimdir dedi.Men eve gelen kimi kompyuterin qarsisine kecib Heyder Eliyeve aid seirler yazdim ordan Hesen sirinov Heyder Eliyeve seir yazdiye girdim orada axtarir seni,ayiq olun,ve gulurler seirini oxudum ve cox xosuma geldi.Seirleri muellime gosterdim muellimin xosuna daha cox axtarir seni seiri xosuna geldi.Bizim sinifden 4 nefer axtarir seni seirini oyrendi amma biz o seiri oyrenene qeder Heyder Eliyevin 90 illiyi ucun tedbir kecirtmisdiler amma bizim sinifde hec kimde Heyder Eliyeve aid bir sey yox idi.Amma bu seir menim sinifim ve menim ucun Heyder Eliyevden bir yadigar qalmis oldu.

 40. vusale cabbarova

  gozel seirler var.

 41. vusale cabbarova

  Zdrastvuyte.
  Xaraşo şeirler var.

 42. Pərvin Mehtiyev

  Xoşbəxtəm ki, gənclərimizi doğru yolda görürəm. Heydər Əliyev üçün, onun çıxışları, rəsmi və qeyri rəsmi söhbətləri üçün darıxanlara eşq olsun….

 43. dilber cabbarova

  oooooooooooooooooooooooooooooooooooofffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ccccccccccccccccccccccccoxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggozeldirrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr

 44. SALAM DOSTLAR MEN BU SEIRLERI COC BEYENDIM ….CUNKI,BU SEIR HEYDER ELIYEVINDIR. Menim bu seirlere baxma sebebim tedbire cixacam ona goredir.Size ugurlar arzulayiram.paka,,helelik,good bye ,sagol
  Heyder Eliyev co yaxsi insan olmusdur.O,nur icinde yatsin

 45. cox gozel seyirdi sagolun

 46. dilber cabbarova

  Heydər baba bizim üçün,
  Gör nələri etmisən!
  Dövlət üçün,xalq üçün,
  Gör nələri etmisən!
  Bakımızı qurtardın,
  Vətəndaş davasında.

  Ömrünün yarısını,
  Vətənə həsr etmisən.
  Bizə könül bağlayıb,
  Gör nələri etmisən!
  Uşaqları sevmisən.

 47. bu sayt gozeldi ama h.eliyevin seirleri lap gozeldiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii tsk
  birde movie star planete giren varsa men n@nina@r isteu yollayn yeri deyil ama nese

 48. xeyale bilesuvali

  twk

 49. hesen asirinov adiniza laiq seirdi ehseeeennn

 50. salam………
  necesiz
  ne var ne yox
  eladi ela

 51. Heydər Əliyev sadəcə həyatda öldü insanların qəlbində hər zaman yaşayacaqdır.Bu normal şeydir 3 günlük dünyadır hamımız öləcəyik bir gün.

 52. uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu

 53. eeeeeeeeeeeeeeeeeelllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

 54. Şair adını hörmətdən salər belə əbləhlər!

 55. axirinci seyir gereksiz idi,kecmis prezidente yazilan,qalanlari sanki dini kelamlar ve mudrik nesihetler kitabiydi,sagolun,dogrusu hec bilmirdimki sizde seyir yazarsiz,bos oturmamisiz,hormetle…

 56. Buradakı şeirler çox xoşuma geldi.Ən əxsus Gulurler seirini heddinden artiq çox beyendim.Şeirlerin muellifine oz tesekkurumu bildirirem ki bizim kimi genc neslin maariflenmesine vetenperver olmasina serait yaradir.

 57. Çox gözəl şeirlərdir.

 58. Hicran Ismayilova Xosgun qizi

  Hesen Sirinov yazdigi seirlerden basqa hemde AZERBAYCANIN igid oglu,oz vezifesini layiqi ile yerine yetiren,Ulu Onder Heyder Eliyevi ve xalqini cani qeder seven Azerbaycanin hormetli is adamidir.Biz HESEN SIRINOVla FEXR EDIRIK!YASASIN HESEN SIRINOV!!!

Şərh yazın

Xəbər xətti

Ən yeni şərhlər

 • Məmməd Əlizadə: Həyat çox qəribədir, onun həm şirin məqamları vardır, həm də qəm-qüssəli. Amma həyat sevib,...
 • surxay: Bu yazıya görə,Nemət Pənahlı ocağına qayğınıza və bu gözəl,təmiz ailəylə maraqlandığınıza görə Əvəz bəy Sizə...
 • Tual Elmanoglu: Adamsınız Cabbar bey
 • Mag. Phil. Ayten Mehdi: Men hörmetli professor Əli müellimi Igtisad universitetinde islediyim vaxtlardan taniyiram ve...
 • ağsaqqal: “haqsızlıqlar davam edir, davam edir 37!”

Ən çox oxunanlar

Sayğac1-CI.BIZ Reytinq Sistemi

free counters